Pokazowe arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną:

język polski
- poziom podstawowy - test
- poziom podstawowy - wypracowanie
- poziom rozszerzony

język angielski
- poziom podstawowy (nagrania)
- poziom rozszerzony (nagrania)

język niemiecki
- poziom podstawowy (nagrania)
- poziom rozszerzony (nagrania)

biologia
- poziom rozszerzony

chemia
- poziom rozszerzony

fizyka
- poziom rozszerzony

geografia
- poziom rozszerzony

informatyka
- poziom rozszerzony - arkusz
- poziom rozszerzony - dane

historia
- poziom rozszerzony

wiedza o społeczeństwie
- poziom rozszerzony

matematyka
- poziom podstawowy
- poziom rozszerzony