"Charakter człowieka ujawnia się najwyraźniej i nąjczyściej, kiedy człowiek zostanie odsunięty od swego codziennego otoczenia i postawiony przed czymś nowym."

- Hermann Hesse

W duchu braterstwa rywalizujemy z sobą i innymi, by kształtować swój charakter. Stąd znajdziesz w tym dziale informacje o konkurach, w których baliśmy udział i naszych osiągnięciach w poszczególnych latach szkolnych.