Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Reklama

News

Żegnaj Marco...

Z bólem serca przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego absolwenta Marco Żurawskiego. Po długotrwałej chorobie, nieustannie wspierany naszą modlitwą i żywą pamięcią odszedł do Pana Życia w środę, 22 lipca 2015 roku.

Zapisał się w naszej pamięci jako człowiek niezwykłej kultury słowa i czynu. Zawsze uśmiechnięty, pełen radości i wiary, nikomu nie odmawiał pomocy. Cechowała go niezwykła otwartość i przyjacielskość.

Dzisiaj ze łzami mówimy: zostań z Bogiem i do zobaczenia po drugiej stronie...

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę, 25 lipca o godz. 10.00 w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Starogardzie Gdańskim.
W wielkiej zadumie i skupieniu towarzyszyliśmy Marco w jego ostatniej ziemskiej drodze.

Dziękujemy wszystkim absolwentom i uczniom Collegium Marianum - kolegom z ławki Marco za obecność i modlitwę. Słowa wdzięczności kierujemy w stronę Pocztu Sztandarowego, nauczycieli i wychowawców. Trwajmy zjednoczeni w Chrystusie oczekując zmartwychwstania.

Wakacyjne odkrycia

Lipiec i sierpień to nie tylko czas błogiego wypoczywania pod słońcem lub chmurką, ale nade wszystko to okres poszukiwań, przygód i odkryć.

W przepastnych zbiorach książek odziedziczonych po najbliższych natknąłem się na "Liturgikę katolicką" ks. G. Szmyta. Książka została wydana we Lwowie w 1930 roku. Napisana w języku polskim przedstawia miejsca liturgicznych czynności, kapłaństwo Kościoła Chrystusowego. Autor omawia także poszczególne sakramenty jak i budowę roku kościelnego. Ostatnia część jest poświęcona prywatnym modlitwom wiernych i nabożeństwom kościelnym.

Co mnie zainteresowało? Otóż, wspomniany podręcznik został podpisany przez ucznia Collegium Marianum. Należał do Alfonsa Domachowskiego, który w roku szkolnym 1934/1935 uczęszczał do klasy drugiej naszej pelplińskiej szkoły. xps

Wyniki matury

Nadszedł długo oczekiwany dzień, ostatni dzień czerwca, kiedy to Centralna Komisja Egzaminacyjna prezentuje wyniki tegorocznych zmagań maturalnych.

Dwa miesiące ciężkiej pracy egzaminowanych, dostawców, egzaminatorów, komisji itp. itd. przynosi dziś swoje owoce. Owoce mniejsze lub większe, spodziewane lub szokujące, słodkie lub gorzkie.

W naszej szkole przeżywamy ogromną radość, bowiem po raz drugi z rzędu wszyscy nasi absolwenci zdali egzamin maturalny. Zdany egzamin oznacza pokonanie minimalnego progu punktowego na egzaminie pisemnym z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego oraz podejście chociażby do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminów ustnych podawane były na bieżąco.

Wszystkim naszym tegorocznym absolwentom gratulujemy! Życzymy jednocześnie pomyślnej rekrutacji na studia.

Wakacje

Gdy coś się kończy, to coś zaczyna...

Uczniowie Collegium Marianum zakończyli kolejny rok szkolny. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą, której przewodniczył ks. infułat Stanisław Grunt. W nawiązaniu do historii z czasów cezarów wspomniał słynnego jelenia, który hodowany na dworze mógł swobodnie wędrować po lasach. Nikt nie śmiał go upolować, bowiem nosił złoty łańcuch z napisem "Nie zabijaj, należę do Cezara" (w wolnym tłumaczeniu z łaciny). Podobnie każdy z nas nie należy jedynie do samego siebie, ale jest dzieckiem Boga. W dalszej części rozważania mowa była o szkole, która w swym pojęciu odnosi się do rodziny, wspólnoty nauczycieli i uczniów, budynku jak i procesu edukacji.

Po Mszy świętej sprawowanej jako dziękczynienie za minione miesiące nauki nastąpiło długo oczekiwane rozdanie świadectw. W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. Wśród przybyłych był także burmistrz Pelplina Patryk Demski, który ufundował nagrody dla najlepszych uczniów. Świadectwa swoim wychowankom wręczali wychowawcy ks. A. Pukownik, p. Rafał Deska i p. Helena Serocka. Uczniowie, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem to Błażej Ćwikliński, Patryk Klapczyński, Krystian Kwidziński oraz z klasy drugiej Sebastian Bukowski, Marcin Dorochowicz, Jarosław Kęsik, Paweł Mechliński i Bartosz Pepliński. Za wyśmienite wyniki otrzymali różnorakie publikacje książkowe. Ks. dyrektor A. Ćwikliński poinformował również o wnioskach stypendialnych, jakie zostaną złożone.

Miłym akcentem, który uatrakcyjnił wręczanie świadectw, były recytacje poezji i prozy wykonane przez Kacpra Grubę, Roberta Pilarskiego i Dominika Zakrzewskiego, a także występ zespołu "6. Deklinacja".
Po ostatnich porządkach w internacie wszyscy wyjechali na zasłużony wypoczynek.

galeria zaprasza

Więcej artykułów…

wirtualny spacer