Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Reklama

News

Wyniki matury

Nadszedł długo oczekiwany dzień, ostatni dzień czerwca, kiedy to Centralna Komisja Egzaminacyjna prezentuje wyniki tegorocznych zmagań maturalnych.

Dwa miesiące ciężkiej pracy egzaminowanych, dostawców, egzaminatorów, komisji itp. itd. przynosi dziś swoje owoce. Owoce mniejsze lub większe, spodziewane lub szokujące, słodkie lub gorzkie.

W naszej szkole przeżywamy ogromną radość, bowiem po raz drugi z rzędu wszyscy nasi absolwenci zdali egzamin maturalny. Zdany egzamin oznacza pokonanie minimalnego progu punktowego na egzaminie pisemnym z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego oraz podejście chociażby do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminów ustnych podawane były na bieżąco.

Wszystkim naszym tegorocznym absolwentom gratulujemy! Życzymy jednocześnie pomyślnej rekrutacji na studia.

Wakacje

Gdy coś się kończy, to coś zaczyna...

Uczniowie Collegium Marianum zakończyli kolejny rok szkolny. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą, której przewodniczył ks. infułat Stanisław Grunt. W nawiązaniu do historii z czasów cezarów wspomniał słynnego jelenia, który hodowany na dworze mógł swobodnie wędrować po lasach. Nikt nie śmiał go upolować, bowiem nosił złoty łańcuch z napisem "Nie zabijaj, należę do Cezara" (w wolnym tłumaczeniu z łaciny). Podobnie każdy z nas nie należy jedynie do samego siebie, ale jest dzieckiem Boga. W dalszej części rozważania mowa była o szkole, która w swym pojęciu odnosi się do rodziny, wspólnoty nauczycieli i uczniów, budynku jak i procesu edukacji.

Po Mszy świętej sprawowanej jako dziękczynienie za minione miesiące nauki nastąpiło długo oczekiwane rozdanie świadectw. W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. Wśród przybyłych był także burmistrz Pelplina Patryk Demski, który ufundował nagrody dla najlepszych uczniów. Świadectwa swoim wychowankom wręczali wychowawcy ks. A. Pukownik, p. Rafał Deska i p. Helena Serocka. Uczniowie, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem to Błażej Ćwikliński, Patryk Klapczyński, Krystian Kwidziński oraz z klasy drugiej Sebastian Bukowski, Marcin Dorochowicz, Jarosław Kęsik, Paweł Mechliński i Bartosz Pepliński. Za wyśmienite wyniki otrzymali różnorakie publikacje książkowe. Ks. dyrektor A. Ćwikliński poinformował również o wnioskach stypendialnych, jakie zostaną złożone.

Miłym akcentem, który uatrakcyjnił wręczanie świadectw, były recytacje poezji i prozy wykonane przez Kacpra Grubę, Roberta Pilarskiego i Dominika Zakrzewskiego, a także występ zespołu "6. Deklinacja".
Po ostatnich porządkach w internacie wszyscy wyjechali na zasłużony wypoczynek.

galeria zaprasza

Wyniki egzaminu maturalnego

Tegorocznym maturzystom przypominamy, że we wtorek, 30 czerwca 2015 r. będzie można odbierać w sekretariacie naszej szkoły wyniki egzaminu dojrzałości.

Sekretariat jest czynny w godzinach 7:00 - 14:00.

Ponadto tego dnia od godz. 10.00 wyniki będą dostępne na stronach OKE Gdańsk: http://wyniki.oke.gda.pl/

Ks. Biskup Ryszard o szkołach katolickich

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

Czerwiec jest ostatnim miesiącem roku szkolnego. To także czas wyboru nowej szkoły, co jest decyzją poważną i mającą wpływ na całe życie. Stąd też pragnę zaproponować dzisiaj przemyślenie Waszej decyzji i wybór szkoły katolickiej. Szkoły tego typu kształcą i wychowują w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, zwracając uwagę na wszechstronny rozwój osobowy. Ich istotną cechą jest indywidualne podejście do każdego ucznia oraz określanie jasnych i prawych zasad postępowania, co w dzisiejszym świecie ma zasadnicze znaczenie.

Pomyślcie, czy nie warto byłoby uczyć się w przyjaznej, bezpiecznej oraz wymagającej myślenia szkole  katolickiej w Chojnicach, Kartuzach, Lęborku, Świeciu lub Tczewie. W tym miejscu chciałbym zwrócić Waszą uwagę zwłaszcza na Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie, która jest jedyną tego rodzaju szkołą męską z internatem na terenie naszej diecezji. Warto wiedzieć, że w ubiegłym roku maturę zdało za pierwszym podejściem 100% jej absolwentów, co sprawiło, że jest to jedna z pięciu szkół w województwie pomorskim, która cieszy się takim wynikiem. Zapraszam zatem raz jeszcze do zainteresowania się katolicką ofertą edukacyjną naszej diecezji i mam nadzieję, że z niej skorzystacie.

Wszystkim kapłanom, katechetom, nauczycielom, pedagogom oraz pracownikom szkół dziękuję za poświecenie oraz zaangażowanie w edukację i wychowanie młodych ludzi. Wam drodzy uczniowie dziękuję, że daliście z siebie wiele, aby stać się coraz bardziej odpowiedzialnymi i mądrymi ludźmi.

Na owocny i bezpieczny wakacyjny wypoczynek, z serca błogosławię.

Wasz Biskup Ryszard

Więcej artykułów…

wirtualny spacer